Proiect: ”Sprijin acordat studenților antreprenori”, POCU/829/6/13/140140

Programului Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Conferinta de lansare a proiectului are loc in data de 13 ianuarie 2022 la ora 20.00 pe platforma ZOOM.

Sunt invitați să participe persoane eligibile pentru grupul țintă al proiectului:

  • au domiciliul/reședinta în Regiunea Sud-Vest Oltenia,
  • să facă parte din una din categoriile eligibile:
  • Studenți – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență,
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi),
  • Cursanți înmatriculați în cel puțin anul 2 de studii în colegiile de la nivelul instituțiilor de invatamant superior,

precum și orice persoană interesată de finanțarea acordată prin proiect în cadrul apelului de proiecte Innotech Student.