Conferința de lansare a proiectului are loc în data de 13 ianuarie 2022 la ora 20.00 pe platforma ZOOM

Proiect: ”Sprijin acordat studenților antreprenori”, POCU/829/6/13/140140 Programului Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor [...]